Vormingsdag 24 september 2022

Archief

Vormingsdag

 24 september 2022
9u-aankomst tot ongev.17u
(17u15 mogelijkheid om nog de vespers  met de gemeenschap mee te bidden)

 

Wat betekent het om religieus te zijn in een seculiere wereld?

Religie is een dagelijks thema in onze maatschappelijke debatten. Het kan de gemoederen soms fel verhitten. Maar is eigenlijk wel altijd duidelijk waarover we het precies hebben? Want hoewel iedereen er een sterke mening over lijkt te hebben, is er eigenlijk geen heldere definitie voor het concept ‘religie’. Vele academici deden reeds pogingen om zo’n definitie naar voor te schuiven, maar geen enkele daarvan werd ooit een algemeen aanvaarde standaard. Laat staan dat er eenduidigheid is over het concept ‘secularisme’, als tegenhanger van dat religieuze.

Daarenboven blijkt de gangbare kijk op religie niet altijd overeen te komen met de werkelijkheid. Zo gaan velen er vaak van uit dat religie zich in de eerste plaats op geloof baseert, dat religie op gespannen voet staat met wetenschap en dat er zonder religies veel minder geweld zou zijn. Het enige probleem is dat dergelijke veronderstellingen over het algemeen niet kloppen, wanneer je ze van naderbij onderzoekt.

Het lijkt dan ook goed om nog eens terug te keren tot de kern van de zaak. Waarover spreken we precies als we het over religie hebben? En hoe verhouden de verschillende religies zich tot het secularisme? Wat betekent het dus nog om vandaag religieus te zijn?

Op deze studiedag zal Jonas Slaats aan de hand van een brede interreligieuze kijk de belangrijkste misvattingen over religie ontrafelen. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de verschillende tradities zal hij pertinente vraagtekens plaatsen bij de gangbare visie op religie en samen met de deelnemers op zoek gaan naar mogelijkheden om het wij-zij denken van seculier versus religieus te overstijgen.

Dit is een vormingsdag waarop iedereen welkom is.                                                                            

Plaats: Abdij van Westmalle, Antwerpsesteenweg 496, 2390 Malle.
Wie graag logeert in de abdij, neemt contact op met de gastenbroeder: gastenhuis@nullabdijwestmalle.be
(vermeld zeker dat je deelneemt aan de vormingsdag van de Laura)

Deelnameprijs voor de dag zelf(zonder overnachting): 25€ (middagmaal inbegrepen)
Inschrijven mogelijk tot en met vrijdag 10 september 

Info: 0497 12 25 30 of laurav.abtpoimen@nullgmail.com


Korte bio: Jonas Slaats (Gent, 1980) is filosoof, theoloog en antropoloog.
Als schrijver beweegt hij zich steeds op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek.
In februari verscheen zijn nieuwste boek ‘Religie herzien‘, waarin hij aan de hand van concrete voorbeelden uit verschillende tradities laat zien hoeveel misvattingen er over religie bestaan.