De geschiedenis van monastiek leven, laura’s en kluizenaarschap

-, De Weide – Een verhalenboek over het laatantieke monnikenleven, vertaling van Pratum spirituale (J. Moschos, 550-619), door M. Op de Coul & V. Hunink, Ta Grammata, 2010.

Athanasius van Alexandrië, Verleidingen in de woestijn: Het leven van de heilige Antonius (251-356), vertaald door V. Hunink, Athenaeum, 2002.

Bartelink G.J., De bloeiende woestijn – De wereld van het vroege monachisme, Ambo, 1993.

Hieronymus (347-420), Op weg naar de hemel – Verhalen over kluizenaars, vertaald door V. Hunink, Vantilt, 2008.

van der Horst Pieter W., De Woestijnvaders – Levensverhalen van kluizenaars uit het vroege christendom, Prometheus, 1998.

Wagenaar Christofoor, Woestijnvaders – een speurtocht door de vaderspreuken, Gottmer, 1981.

De spiritualiteit van de woestijnvaders

-, Woestijn, begeerte en geloof – De Historia monachorum in Aegypto (ca. 400 na Chr.), vertaald en toegelicht door P. W. van der Horst, Kok – Kampen, 1995.

-, de Woestijnvaderen – Historia Lausiaca (Palladius, 420), vertaald en ingeleid door Th. M. de Wit – Tak, Gopher Publishers, 2006.

-, Wijsheid uit de woestijn, 365 teksten van de woestijnvaders, verzameld door Benoît Standaert, Lannoo, 2005.

Grün Anselm, Bidden met de woestijnvaders, Pelckmans, 2003.

Grün Anselm, De hemel begint in jezelf – De wijsheid van de woestijnvaders voor mensen van vandaag, Averbode, 1998.

Nouwen Henri, Wijsheid uit de woestijn, uitspraken met uitgebreide toelichting, Ten Have, 2003.

Reedijk Wim, Zuiver lezen – de Bijbel gelezen op de wijze van de vroegschristelijke woestijnvaders, Damon, 2006.

De spiritualiteit van Abt Poimên

Pinnoy M., Monnik in de woestijn – Woorden van abba Poimên, Meinema-Averbode, 2008.

Standaert B., De wijsheid van abt Poimên, Heiliging, 1979-1

Monastieke spiritualiteit

Bianchi Enzo, In vrijheid en uit Liefde, Averbode.

Domek Johanna, Benedictijnse inspiratie: 365 korte gedachten bij verzen uit de Regel van Benedictus, Ten Have 2006.

Derkse W., Een levensregel voor beginners: Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven, Lannoo 2007.

de Waal Esther, Zoeken naar God: De weg van Benedictus, Kok Kampen 2007.

Grün Anselm, Benedictus, Averbode 2002.

Grün Anselm & Altman Petra, Rust en regelmaat, Wat je kunt leren van het leven in een klooster, Forte 2008.

Jalics Franz, De contemplatieve weg, Carmelitana 2010.

Jamison Chr., Levenslessen van een abt: De 7 stappen naar een leven volgens Benedictus, Lannoo, 2007.

Laura van abt poimên, De monastieke tuin, Lannoo.

Peeters Tim, Gods eenzame zwijgers, De spirituele weg van de kartuizers, 2007.

Quartier Thomas, Anders Leven: onderweg naar hedendaagse monastieke spiritualiteit, Berne Media, 2017.

Rollin Bertrand, De Regel van Benedictus beleven, Lannoo, 2008.

Standaert Benoît, De drie peilers van de wereld, Lannoo, 2011.

Steindl-Rast David, Het waakzame hart – De kunst van het contemplatieve leven, Lannoo, 1990.

Ter Steeg Maria, Een jaar Wijsheid uit de abdijen, Lannoo 2010.

van Grandchamp van Michel Cornuz Minke, Gesprekken, Kok.

Vrensen Hedwig, Een oud document herlezen: Aantekeningen bij de Regel van Benedictus van Nurcia, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1996.

School van de liefde. Cisterciënzers en hun spiritualiteit. Guerric Aerden. Damon, 2018. ISBN: 976 94 6340 1395

De regel van Benedictus

De regel van Benedictus in het Latijn en andere talen: www.osb.org/rb

De Regel van Benedictus in het nederlands: www.intratext.com/X/DUT0023.htm

Coune M. & Vrensen H., De Regel van Sint Benedictus in de taal van onze tijd (met bijbelverwijzingen en leesrooster), Zevenkerken & Koningsoord 1990.

Hunink V., De regel van Sint-Benedictus met toelichting, Athenaeum-Polak & VanGennep, 2008.

Lateur P., De Regel van Benedictus (met Latijnse brontekst en commentaren van p. B. Standaert osb en W. Derkse), Lannoo, 2010.

Vromen F., De Regel van Sint Benedictus (met inleiding en aantekeningen), St Willibrordsabdij, 2002.

Regel. Richtsnoer voor monastiek leven. Benedictus van Nursia. Damon, 2014. ISBN: 97894 6036 0602

Gebed

Anthony van Sourozh, De weg naar binnen, Bloom, 2010.

Bolshakoff Serge, Heer, maak het stil in mijn hart, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1983.

Casey Michael, Naar God: Inleiding tot de praktijk van het gebed, Lannoo/Abdij Bethlehem, 2007.

Lafrance Jean, Het gebed van het hart, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1981.

Louf André, Heer, leer ons bidden, Lannoo, 1972.

Matta-el-Maskîne, L’expérience de Dieu dans la vie de prière, Bellefontaine, 1997.

Merton Thomas, Contemplatief gebed, Meinema, 2003.

Werk

Ruppert Fidelis & Grün Anselm, Het verweven zijn van gebed en arbeid, in Bid en Werk voor de Heer in ware broederliefde, Monastieke Cahiers 33, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1986.

Derkse Wil, Gezegend werk: een benedictijnse kijk op ons dagelijks werk, in Gezegend Leven: Benedictijnse richtlijnen voor wie naar goede dagen verlangt, Lannoo 2007.

Psalmen

Collin M., Comme un murmure de cithare: Introduction aux psaumes, Desclée de Brouwer 2008.

De Vries Sytze, Bij gelegenheid III: Omgang met de psalmen, Meinema 2007.

Frères François & Pierre-Yves, Méditation de l’Écriture: Prière des Psaumes, Bellefontaine, 1975.

Schuman Niek, Drama van crisis en hoop: de psalmen - gedicht, gebundeld en gebeden, Meinema, 2008.

Standaert Benoît, Leven met de Psalmen, Lannoo, 2006.

Standaert Benoît, In de school van de Psalmen: bidden met woorden en voorbij woorden, Carmelitana, 2000.

Waaijman Kees, Mystiek in de Psalmen, Carmelitana, 2006.

Lectio divina

Bianchi Enzo, GOD ontmoeten in zijn WOORD, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1991. (Dit boek bevat ook de brief van de kartuizer Guigo II over het contemplatieve leven en de lectio divina.)

Earle Mary C., Ziek lichaam, genezende geest: Lectio divina en leven met ziekte, Carmelitana, 2003.

Vasten

Grün Anselm, Vasten voor de Heer met een stil en ontvankelijk hart, Carmelitana, 2004.

Schmemann Alexander, De Grote Vasten, Abdij Bethlehem Bonheiden, 1993.

Slaats Jonas, Vasten: de eenvoud van Gandhi en Jezus, Yunus Publishing, 2012.

Standaert Benoît, Spiritualiteit als levenskunst: Alfabet van een monnik, Lannoo, 2007.

Vaderspreuken

-, De weg van een pelgrim, Synthese 2000.

Een monnik van de oosterse kerk, Jezusgebed, Gottmer, 1984.

Kallistos van Diokleia, De kracht van de naam: het Jezusgebed in de Orthodoxe spiritualiteit, Orthodox Logos 2007.

Waken

Standaert B., Spiritualiteit als levenskunst: Alfabet van een monnik, Lannoo, 2007.

lectio divina, Lumen Vitae 2010