VERSLAG KLUIZENAARSDAG 31 MEI – 1 JUNI 2019 MET PATER KLAAS BLIJLEVENS

Archief

Vogels fluiten, de zomerzon staat hoog aan de hemel, eeuwenoude bomen ademen rust en stilte in het prachtig domein MENAS te Maria Aalter. Dit is de ideale plek voor een groep mensen van verschillende pluimage om samen te komen op zoek naar verdieping, op weg naar verinnerlijking.

Verinnerlijkt bidden is trouwens het thema van deze bijeenkomst op basis van het boek: “Open geest, open hart” van de Amerikaanse trappist Thomas Keating.

Centering prayer of verinnerlijkt bidden gaat over het besef dat God aanwezig is en in ons woont.
Daarbij is stilte de pincode voor dit soort van gebed dat zich afspeelt op het geestelijk niveau van ons wezen, voorbij het denken, weg van het zelfbesef,  waarbij we onze relatie met God beleven en verdiepen.

Het doel van centering prayer is om tot contemplatief gebed te komen waarbij we alles loslaten, stilvallen, om te komen tot een verenigingsbeleving waarbij God het initiatief neemt en wil bemind worden omwille van zichzelf.

Met stil gebed, gesprek in groepjes en praktische punten voor het dagelijks leven proberen we met een groep van 25 mensen het innerlijk lawaai los te laten en met open geest en open hart voor God te staan.

Misschien lijkt het allemaal wat moeilijk en ook weer niet want het gaat over een liefdesrelatie met de Andere aan de overkant en over stilvallen en terecht komen in het krachtveld van God.

Pater Klaas heeft ons weer zeer verhelderend door dit thema geleid.

Veerle